Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Näringsliv i Region Östergötland

Tillsammans med regionförbundet Östsam och kommunerna i Östergötland har landstinget länge arbetat med utvecklingsfrågor som rör näringsliv, kultur, infrastruktur, landsbygd och kollektivtrafik.

Från årsskiftet samlas dessa i en och samma organisation – Region Östergötland. Här får utvecklingsfrågorna inte bara större kraft, de blir också mer demokratiskt förankrade genom direktvalda politiker.

Ekonomisk tillväxt skapas i alla branscher, därför är det viktigt med ett mångsidigt näringsliv. Under Region Östergötlands paraply samordnas och finansieras olika insatser som underlättar och främjar företagande. Bland annat är vi tillsammans med staten ägare av Almi Företagspartner som arbetar med rådgivning och kapitalförsörjning. Ett prioriterat område är också att väcka nyfikenhet för entreprenörskap hos barn och ungdomar, det gör vi genom att stötta föreningarna FramtidsFrön och Ung Företagsamhet.

Under namnet East Sweden Business Region kraftsamlar vi för ett attraktivt och konkurrenskraftigt näringsliv. I samarbetet ingår, förutom Region Östergötland, länets kommuner samt näringslivet genom Handelskammaren, Företagarna och Industrikompetens. Även klusterbildningar som till exempel Vreta Kluster deltar, liksom en rad andra aktörer.

Kompetensförsörjning är en avgörande fråga för företagens tillväxt. Målet är att Östergötland ska ha ett utbildningssystem som rustar människor för att möta arbetsmarknadens efterfrågan. Här kan vi vara en katalysator och genom samverkan få regionala och lokala aktörer att agera och gemensamt nå resultat.

En blomstrande besöksnäring gör att strålkastaren riktas mot Östergötland som en attraktiv och aktiv region. Därför är utvecklingen av rese- och turistnäringen en viktig del av vårt arbete. Genom Visit Östergötland, som är en del av den nya regionen, samordnas regional turistinformation samt olika marknadsföringsinsatser.

Vårt EU-kontor i Bryssel bevakar aktuella händelser på uppdrag av Region Östergötland, kommunerna, Länsstyrelsen Östergötland samt Linköpings universitet. Kontorets uppgift är att informera om EU:s verksamhet, planera besöksprogram samt delta i nätverk och konferenser i Bryssel utifrån önskemål och direktiv från regionen. 

Hand i hand med tillväxt och utveckling går samhällsnytta. Det handlar om service och trygghet för dem som vill leva och bo i vårt län. Det är Region Östergötlands ansvar att bedriva och utveckla hälso- och sjukvården, medan kommunerna även framöver ansvarar för andra viktiga samhällsfunktioner, som bygg- och bostadsfrågor, omsorg, förskola/skola, vatten/avlopp, avfall, räddningstjänst och miljö.

Tillsammans skapar vi en region med stark attraktionskraft där såväl människor som företag får de bästa förutsättningarna att etablera sig – och att växa.

Text: Landstinget i Östergötland

Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser