Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Rivningslov och rivningsanmälan

Rivningslov behövs för att riva byggnader inom detaljplanelagt område. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller del av den. De flesta rivningar, även ute på landet, kräver att rivningsanmälan inlämnas.

Blanketter för rivningslov och rivningsanmälan hittar du här till höger. För rivningslov används samma blankett som vid bygglov men kryssa i att ansökan avser rivningslov.

Rivningsplan

  • Rivningsplanen ska beskriva projektets art och omfattning,
  • hur arbetet avses bedrivas,
  • skyddsinsatser mot damm och buller,
  • omhändertagande,
  • materialinventeringar med identifiering av farligt avfall,
  • varsamhetsåtgärder,
  • avstängning av el, vatten och värme,
  • återställning av mark etc.

Planen syftar till ett genomförande som inte skadar besparingsvärd egendom, omgivning eller miljö.

Kontrollansvarig

Den som är kontrollansvarig ska se till att rivningsplanen följs och vara särskilt uppmärksam på hanteringen av farligt och miljöskadligt avfall. Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Hen har skyldighet att vara med vid kontroller och besiktningar.

Senaste publiceringsdatum: 2018-03-19
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser