Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Folkölsförsäljning

.

Det som populärt brukar kallas folköl benämns i  alkohollagen som öl. Folköl  är  en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp till och med 3,5 volymprocent. Lagen styr hur försäljning av folköl ska skötas. Syftet med reglerna är att begränsa den skadliga alkoholkonsumtionen, till exempel i alltför unga år och drickande som leder till berusning.

För servering och försäljning av öl krävs inte något tillstånd, men vissa villkor måste vara uppfyllda:

Godkänd livsmedelslokal
Verksamheten måste bedrivas i en lokal som följer föreskrifterna för hantering av livsmedel och är registrerad som livsmedelslokal hos kommunens miljöenhet.

Försäljning av matvaror/servering av mat
Med matvaror menas i detta sammanhang varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. Enbart varor ur det så kallade kiosksortimentet anses inte tillräckligt. Observera att det måste vara fråga om en faktisk försäljning, det räcker alltså inte med att ha några enstaka matvaror på en hylla.

Anmälan
Den som bedriver försäljning/servering av folköl ska senast när verksamheten påbörjas anmäla detta till kommunen.

Egentillsyn
Vid försäljning/servering av folköl ska särskild tillsyn utövas. För tillsynen ska finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Den som säljer folköl utan att lokalen är godkänd som livsmedelslokal och/eller inte säljer matvaror kan dömas för olovlig försäljning av alkoholdrycker till böter eller fängelse.

Kassapersonal har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller fängelse om folköl säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Kommunen får enligt alkohollagen ta ut en avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. Grundavgiften är fastställd till 1 000 kronor om året.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser