Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Kemikalier

Kemikalier används mer eller mindre i alla verksamheter och hushåll. Man bör använda så miljövänliga alternativ som möjligt, oavsett om det gäller rengöringsmedel, färger eller något annat. Det är också viktigt att förvara kemikalierna på ett bra sätt så att spill inte når mark, ytvatten eller avloppssystem.

Märkning och klassificering av farliga kemiska produkter

Farliga kemiska produkter ska klassificeras, ha säkerhetsdatablad och vara märkta på ett tydligt sätt. Syftet är att användarna ska få nödvändig information så att produkten hanteras på ett säkert sätt. Fram till 1 juni 2015 gäller två lagstiftningar parallellt, Kemikalieinspektionens föreskrifter 2005:7 om klassificering och märkning, samt CLP-förordningen (CLP = Classification, Labelling and Packaging, på svenska klassificering, märkning och förpackning). Efter 1 juni 2015 är det bara CLP-förordningen som gäller.

Reach— EU:s kemikalielagstiftning

Reach är en kemikalielagstiftning som gäller i huvudsak för kemiska produkter, det vill säga ämnen och beredningar/preparat. Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och användare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

Farligt avfall

Rester av kemiska produkter samt förpackningen som produkten förvarats kan inte hanteras som ett hushållsavfall och slängas i soppåsen som annat avfall. Istället ska det hanteras som ett farligt avfall och lämnas till en miljöstation eller Ödeshögs återvinningscentral. ​

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är den myndighet som hanterar kemikalier i Sverige. På deras hemsida finns svar på många av de frågor du har gällande kemikalier och hanteringen av kemiska produkter.

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-17
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser