Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Regler för försäljning av vissa receptfria läkemedel

Sedan 2009 gäller en lag som reglerar försäljningen av vissa receptfria läkemedel, exempelvis nikotinläkemedel.

Denna lag innehåller bestämmelser om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek. Detaljhandel av vissa receptfria läkemedel får, med undantag av nikotinläkemedel, inte bedrivas i serveringsutrymmen.

Anmälan
Innan du påbörjar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Åldersgräns
Den som säljer läkemedel måste förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får heller inte säljas om man misstänker att detta kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (dvs. langning). Det ska på försäljningsstället finnas en tydlig och klart synbar skylt om åldersgränsen samt langningsförbud. Överträdelse av förbudet är en brottslig handling.

Egenkontroll
Den som bedriver detaljhandel ska utöva särskild kontroll av detaljhandel och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska finnas när verksamheten påbörjas och ska innehålla alla de instruktioner som räknas upp i 17 § LVFS 2009:20.

Tillsyn
Läkemedelsverket har den övergripande tillsynen över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Kontroll
Kommunens uppgift är att kontrollera att lagen och föreskrifterna följs. Kommunen rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket, som har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.
För mer information om vad som gäller, se Vägledning för handel med vissa receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida.
För den löpande kontrolltillsynen har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. Kommunfullmäktige har fastställt grundavgiften till 1 000 kronor per år. Vid samtidig anmälningspliktig detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel uttas en tilläggsavgift om 500 kr per varugrupp och år.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser