Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Information om Alkohollagen och Serveringstillstånd

Om alkohollagen
Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Lagen reglerar bl a handel, tillståndsgivning, tillsyn, återkallelse m m. Beslut om serveringstillstånd ges av kommunen. Tillsynsmyndigheter är också polisen, länsstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut.

När man ansöker om serveringstillstånd görs en bedömning av:

  • sökandes lämplighet (brottslighet/skulder/ekonomi m m)
  • lokalens lämplighet (kök/läge)
  • risk för störningar (boende/ordning/trafik m m)

När behövs ett serveringstillstånd?
Servering av spritdrycker, vin, annan jäst alkoholdryck och starköl får endast ske om tillstånd har meddelats enligt Alkohollagen 8 kap. 1 §. Med detta menas varje form av alkoholservering mot betalning. Som betalning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, t ex entréavgift. Det är, i de flesta fall, tillåtet att utan serveringstillstånd bjuda på alkoholdryck, t ex på en privat fest. Det är på samma sätt, i de flesta fall, tillåtet att flera personer kommer överens om att köpa och tillsammans konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris. Detta kallas samköp. Undantaget är lokaler med permanent serveringstillstånd.

Olika typer av serveringstillstånd
Ett serveringstillstånd avser försäljning av alkoholdrycker för förtäring på stället.
Tillstånd kan ges för:

  • året runt eller årligen till allmänheten (restauranger)
  • året runt eller årligen till slutna sällskap (festvåningar o klubblokaler)
  • tillfälligt till allmänheten (festivaler, arrangemang)
  • tillfälligt till slutna sällskap (personalfest, bröllop)
  • pausservering (konsert- och teaterfoajé under paus)
  • trafikservering (tåg, flyg, båt i trafik)
  • provsmakning (tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod)

Serveringstillstånd kan också gälla permanenta eller tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd, till exempel uteservering eller förlängt öppethållande.

Kunskapsprov
Vid nyansökningar ska ett kunskapsprov i Alkohollagen (2010:1622) göras hos Tillståndsenheten. Kontakta alkoholhandläggaren för mer information.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser