Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Skyltning

Syftet med skyltar är att ge upplysning om en verksamhet, affär eller liknande. Den ska vara synlig och lätt att uppfatta samtidigt ska den inte vara dominerande utan smälta in i miljön som en självklart och naturlig del av denna.

Bygglov

Inom områden med detaljplan behövs bygglov för uppsättning eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning enligt Plan- och bygglagen. För så kallade trottoarpratare krävs inget bygglov. Däremot kan andra tillstånd behövas.

Klicka här för blankett Ansökan om lov för skylt/ljusanordning.

Kommunens tillstånd som markägare

Du behöver kommunens tillstånd om du ska placera en skylt på mark som tillhör kommunen, vanligen trottoar, torg eller liknande.

Länsstyrelsens tillstånd

Inom ett område av 50 meter från vägområde för allmän väg behövs länsstyrelsens tillstånd för uppsättning av skyltar eller liknande anordningar.

Polistillstånd

Polisens tillstånd behövs för skyltar som placeras på offentlig plats.

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-02-07

Länkar


Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser