Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Tobaksförsäljning

Vad är tobak?
Tobak är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, råtobak, tuggtobak samt snus eller portionstobak.

Anmälningsplikt
Enligt tobakslagen är den som börjar sälja tobaksvaror, som till exempel cigaretter, cigarrer, snus och piptobak, skyldig att omedelbart anmäla försäljningen till kommunen.

Anmälningsplikten gäller all försäljning till konsument, både permanent och tillfällig.

Åldersgräns
Enligt tobakslagen får du inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Om man är tveksam om kundens ålder måste man begära legitimation. Om kunden inte visar giltig legitimation ska du vägra försäljning.

Lagen ger inte utrymme för några undantag, till exempel att en förälder lämnar sitt godkännande. Om det finns anledning att tro att varan ska lämnas över till någon som är under 18 år får du heller inte sälja tobaksvaror.

Kassapersonal har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller fängelse om tobak säljs till den som inte fyllt 18 år.

Skyltar
När man säljer tobaksvaror i en butik eller på en servering, ska det finnas tydliga och klart synbara skyltar som informerar kunderna om åldersgränsen. Skyltarna bör placeras där tobaken finns och i anslutning till kassan.

Egentillsyn
Vid försäljning av tobaksvaror ska särskild tillsyn utövas. För tillsynen ska finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Kommunen får enligt tobakslagen ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med tobaksvaror. Enligt beslut i kommunfullmäktige är grundavgiften 1 000 kronor per år. Vid samtidig anmälningspliktig detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel uttas en tilläggsavgift om 500 kr per varugrupp och år.

Vad är tobak?
Tobak är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, råtobak, tuggtobak samt snus eller portionstobak.

Anmälningsplikt
Enligt tobakslagen är den som börjar sälja tobaksvaror, som till exempel cigaretter, cigarrer, snus och piptobak, skyldig att omedelbart anmäla försäljningen till kommunen.

Anmälningsplikten gäller all försäljning till konsument, både permanent och tillfällig.

Åldersgräns
Enligt tobakslagen får du inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Om man är tveksam om kundens ålder måste man begära legitimation. Om kunden inte visar giltig legitimation ska du vägra försäljning.

Lagen ger inte utrymme för några undantag, till exempel att en förälder lämnar sitt godkännande. Om det finns anledning att tro att varan ska lämnas över till någon som är under 18 år får du heller inte sälja tobaksvaror.

Kassapersonal har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller fängelse om tobak säljs till den som inte fyllt 18 år.

Skyltar
När man säljer tobaksvaror i en butik eller på en servering, ska det finnas tydliga och klart synbara skyltar som informerar kunderna om åldersgränsen. Skyltarna bör placeras där tobaken finns och i anslutning till kassan.

Egentillsyn
Vid försäljning av tobaksvaror ska särskild tillsyn utövas. För tillsynen ska finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Kommunen får enligt tobakslagen ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med tobaksvaror. Enligt beslut i kommunfullmäktige är grundavgiften 1 000 kronor per år. Vid samtidig anmälningspliktig detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel uttas en tilläggsavgift om 500 kr per varugrupp och år.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser