Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Värmepump

Värmepumpar är en installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten. Installation av en värmepump ska anmälas till miljökontoret minst sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.
Till anmälningsblanketten ska en skalenlig tomtkarta bifogas.

På kartan ska byggnader, VA-, el- och teleledningar, borrhålets placering samt i förekommande fall egen och grannars vattentäkter, andra borrhål och avloppsanordningar tydligt framgå.
Du kan skriva ut karta här, se länk till höger - Infovisaren.

Luftvärmepump


För luftvärmepumpar krävs inte anmälan, men tänk på att välja placering, så att grannar inte störs av buller.
 

Egenkontroll enligt miljöbalken


Oavsett vilken typ av värmepumpsanläggning du installerar är det viktigt att du sätter dig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur du ska sköta och kontrollera den, för att undvika olägenhet för omgivningen.
 

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan


Om du inte anmäler din värmepumpsanläggning innan du installerar den kan du bli ålagd att betala miljösanktionsavgift.
 

Lagstiftning


Inrättande av värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten regleras i miljöbalken. Anmälan krävs enligt 17 och 21 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid högre effekt än 10 MW måste tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.
Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser