Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Bredbandsutbyggnad

Utbyggnad av bredband i Ödeshögs kommun fortsätter. Information kommer att ges löpande på denna sida samt i brevutskick till boende utmed aktuella sträckor. Vi kommer också i direktutskick att kalla till stormöten.

Varför fiberansluta sin fastighet?

Ödeshögs kommun satsar för att utveckla landsbygd och tätort. Med en fiberansluten fastighet finns möjligheter för hela hushållet att mer fullt ut kunna utnyttja både Internet, telefoni och TV på ett mer driftsäkert sätt. Denna kommunala satsning gör att fler får tillgång till hög bredbandskapacitet och tjänster på lika villkor, oavsett var i kommunen man bor, arbetar eller bedriver näringsverksamhet. Enligt ett kommunalt beslut kan nu fastigheter anslutas till fibernätet oberoende av hur långt man bor från stamnätet. Kommunen bidrar med material i form av slang, fiber, kopplingar och fiberdosa. Fastighetsägaren själv ombesörjer grävningen.

Fördelar med fiber

Fiber är den enda framtidssäkra tekniken för "den digitala motorvägen" som banar vägen för bredband, telefoni, TV med mera. Ett fibernät till fastigheten har den kapacitet som dagens och framtidens multimediala tjänster kräver, samtidigt som tekniken underlättar nätdrift och ger kostnadsbesparingar.

Olägenheter för fastighetsägare

Arbeten med schaktningar kan föra med sig vissa olägenheter för de fastighetsägare som finns utmed en utbyggnadssträcka när infarter och tomter passeras. När detta är aktuellt kommer kommunen eller entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Marken återställs till befintligt skick efter utfört arbete.

Schaktning på privat mark

I vissa fall kommer även schaktning att behöva utföras på privat mark. Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare. Vid dessa specifika fall krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren. Då utfaller även en schablonersättning till markägaren för markintrång.

Anslutning

När ett stamnät av bredband är klart kan boende i närheten ansluta sin fastighet. Byalagskoncept innebär att boende i ett närområde går samman i så kallade byalag och själva genomför grävning för nedläggning av kanalisation för fiber mellan stamnätet och den egna fastigheten. Kommunen, som äger hela nätet, tillhandahåller material för förbindelsen och övervakar att installationen genomförs på rätt sätt.

Anslutningskostnaden är 4 995 kr per huskropp. I denna kostnad ingår projektering, material, blåsning och svetsning av fiber, uppsättning av fiberdosa samt inmätning

Så här gör du

I dokumentet till höger "Anvisning markarbeten och bredbandsanslutning" finns instruktion för hur du som fastighetsägare kan ansluta din fastighet till bredband. Du behöver även dokumenten "Beställning fiberanslutning" och "Markupplåtelseavtal" som du hämtar till höger under Dokument.

Skicka beställning/intresseanmälan och avtal till:

Kommunalförbundet ITSAM
Storgatan 36 A
590 36 Kisa

Hämtning av material till bredband - slang med mera

Slang med mera kan hämtas på kommunens förråd, Industrigatan 14, Ödeshög, helgfri fredag kl 9:30-15:30.

Kontakt

För frågor och ytterligare information, se kontaktinformationen till höger.

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-01
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser