Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

När jag har ansökt

Här beskrivs bland annat hur du får tag på din handläggare, hur lång handläggningstiden normalt är och vem som beslutar.
 
Hur lång är handläggningstiden?
Vem är sakägare?
Vem beslutar om bygglov?

Hur lång är handläggningstiden?
Medelhandläggningstiden från att ansökan kom in till att den expedierades är ca 7 veckor. Ansökningar inom planlagt område som helt överensstämmer med detaljplanens bestämmelser och är professionellt projekterade går snabbare.

Vem är sakägare?
Med sakägare menas i vanliga fall tomtgränsgrannar ("lagfarna ägare") och grannar på andra sidan mindre gator. Vid bygglovsansökningar för större objekt kan sakägarkretsen vara större. Under handläggningen av bygglov är kommunen skyldig att ge sakägarna möjlighet att lämna synpunkter på ett bygglov när en ansökan strider mot detaljplanen eller ligger utanför planlagt område.

Vem beslutar om bygglov?
Enligt plan- och bygglagen är det byggnadsnämnden som fattar beslut om bygglov. I Ödeshögs kommun är det  miljö- och byggnämnden. Tjänstemännen på bygglovsenheten fattar beslut om bygglov i ärenden på uppdrag av nämnden. Det kallas beslut på delegation.

Om ditt ärende behöver beslutas av nämnden får du räkna med längre handläggningstid än för ett delegationsärende. Miljö- och byggnämnden sammanträder ca en gång per månad.

 

Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser