Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personer som har ett varaktigt rörelsehinder, som innebär att personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan beviljas både till rörelsehindrade personer som själva kör motordrivna fordon och till personer som färdas som passagerare och dessutom regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Hur får du parkera med ett parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger rätt att parkera på allmän gatumark:

  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som anges på vägmärket 
  • under högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden 
  • under högst 3 timmar där parkering är tillåten i kortare tid än 3 timmar
  • under högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar
  • under högst 3 timmar i följd på gågata (markerad med vägmärke E7 Vägmärkesförordningen)

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera:

  • där det gäller förbud att stanna
  • på plats avsedd för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats och vändplats

Parkeringstillståndet gäller inte heller för parkering på tomtmark såvida inte markägaren medgivit detta. Kontakta berörd markägare vid tveksamhet.

Ska du betala parkeringsavgift när du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd inte behöver betala sådana avgifter. Kontakta respektive kommun för besked.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs alltid oavsett om du haft tillståndet tidigare eller inte. Ansökningsblanketten hittar du till höger under rubriken " Dokument".

Senaste publiceringsdatum: 2016-09-26
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser