Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Klipp häcken - du kan rädda liv!

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten. Det är enkelt om du känner till de här enkla sakerna om växtligheten och sikten!

Du som har utfart mot gata


Vid utfarten skall du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt


Ligger ditt hus vid en gata skall du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck skall växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet skall kunna läsas.

Fri höjd är minst 3,0 meter för gång- eller cykelväg och 4,6 meter för körbana.

Nyplantering


Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

"Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas." (PBL 3 kap 17 §) Alla tomtägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar i sin tur för att se till att reglerna efterlevs och kan utfärda vite vid regelbrott.

 
 

Har du tänkt på att...

  • små barn inte syns om din häck är för vildvuxen eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
  • det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
  • trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns.
Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser