Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Bad-, hygien- och frisörlokaler

Frisörer, skönhetsvård, solarier, bassängbad (för allmänheten eller till för många människor, gäller även vedeldad badtunna) och hygienlokaler med risk för blodsmitta (fotvård, akupunktur, tatuerare med flera) är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Senast sex veckor innan verksamheten påbörjas ska en anmälan ha gjorts till miljökontoret.

Hygienlokal är en lokal där man bedriver hygienisk behandling. Exempel på olika verksamheter är:

  • Frisering
  • Fotvård
  • Solarier
  • Massage
  • Akupunktur
  • Zonterapi
  • Skönhetsbehandling
  • Hudvård
  • Tatuering
  • Håltagning

Detta är endast exempel och fler verksamheter omfattas av de regler som gäller hygienisk behandling.

Tillsyn

Miljö- och byggnämnden bedriver tillsyn av bad-, frisör- och hygienlokaler. Tillsynen inriktas främst på infektionsrisker och risk för smittspridning. De hälsorisker som kan uppstå är till exempel blodsmitta och andra hudinfektioner, nickelallergi, kontaktsmitta, hud- och ögonskador. Vid tillsynen kontrolleras även hygienen, möjlighet till lämplig rengöring, lokalens utformning och användning/förvaring av kemikalier.

Anmälningsplikt

Lokaler för hygienisk behandling ska anmälas till miljö- och byggnämnden på blanketten Anmälan hygienisk behandling eller Anmälan Bad.
 
För de verksamheter som ska anmälas gäller också de mer formaliserade kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Kraven på egenkontrollen och den dokumentation som kan komma ifråga, skall anpassas till varje verksamhet så att det inte får orimliga konsekvenser.

Miljösanktionsavgift
För överträdelse av 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att inte anmäla innan verksamhet påbörjats, ska miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordningen om miljösanktionsavgifter.
 
Anmälningsavgift
En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser