Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Inomhusmiljö

Den som äger fastigheten är skyldig att åtgärda och förebygga risker för ohälsa. Kontakta i första hand fastighetsägare eller bostadsrättsförening vid problem med inomhusmiljön. Om det inte hjälper, kan du kontakta miljökontoret, som kan ställa krav på undersökningar och åtgärder. Fastighetsägare och verksamhetsutövare är enligt miljöbalken skyldiga att bedriva egenkontroll och att skaffa sig den kunskap som krävs, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Temperatur

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas lufttemperaturer på mellan +20 och +24 grader. För att förhindra tillväxt av legionellabakterier bör varmvattentemperaturen vara över + 50 grader vid tappstället, men inte mer än +60 grader. Bakterierna kan orsaka legionärssjuka, en form av lunginflammation och pontiacfeber, som ger influensaliknande symtom. Vid risker för olycksfall, exempelvis skållning, bör inte temperaturen överstiga +38 grader vid tappstället. Temperatursänkningen görs i blandaren.

Luft och drag

Det ska vara tillräcklig luftväxling i alla rum, ventilationens uppgift är att så snabbt som möjligt tillföra frisk luft och föra bort föroreningar. Tecken på dålig ventilation är exempelvis kondens på fönster eller förekomst av obehaglig lukt.
Drag orsakar besvär och kan kännas obehagligt. Drag kan orsakas av exempelvis dåligt fungerade ventilation.

Fukt

Indikationer på fukt i byggnader kan vara exempelvis synligt mögel, fuktfläckar, kondens på insidan av fönster, vattenskada och lukt. Synligt mögel eller kondens på fönster kan tyda på en hög relativ luftfuktighet inomhus. Problemen kan förvärras av dålig ventilation eller brister i byggnadskonstruktionen. Fuktskador kan ge risk för ohälsa genom att det kommer ut ämnen i luften som människor inte tål. Typiska reaktioner kan vara rinnsnuva, kliande ögon, hosta och trötthet.

Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser