Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra är djur som på grund av antalet och lokaliseringen, orsakar en olägenhet på människors hälsa. Till ohyra kan räknas myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor med flera. Skadedjur kan till exempel vara möss, råttor, sorkar, fåglar med flera.
 

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är skyldig att förebygga och vidta åtgärder mot skadedjur och ohyra. Bor du i flerfamiljshus ska det finnas information om saneringsföretag så att du som hyresgäst kan kontakta dem vid ett akut läge. Bor du i enfamiljshus ansvarar du själv för att vidta åtgärder mot skadedjur.
 
Vid problem med skadedjur kontaktas i första hand fastighetsägaren och i andra hand miljökontoret.
 

Enkla metoder för att förebygga problem med skadedjur 

  • Städa, håll rent i bostadsutrymmen, förråd och lagerlokaler.
  • Stäng ute skadedjur.
  • Se till att soptunnor och soprum är hela och täta.
  • Se till att skadedjur inte kan komma åt matrester i komposten. 

Sanering med bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av kemikalieinspektionen. Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag.
Enligt Naturvårdsverket krävs tillstånd från miljökontoret vid sanering på tomtmark för flerfamiljshus, förskolegårdar, allmänna lekplatser.
Vid val av bekämpningsmedel ska försiktighetsprincipen tillämpas, minsta skadliga påverkan på människan och miljön.
 

Skadedjursskyttar

I kommunen finns ett antal skadedjursskyttar som vid behov kan genomföra jakt på skadedjur och annan skyddsjakt. Skyddsjakt förekommer på exempelvis kajor i kommunens tätorter. Det är endast om det är av "särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet" som kommunen är skyldig att vidta åtgärder.

Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser