Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Köldmedium

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, klimatanläggningar och värmepumpar.Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). Användningen av dessa bör minska och för att förhindra läckage utförs kontroller av anläggningar.

Från den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla kylanläggningar som innehåller HCFC-köldmedier med en fyllning på 3 kilo eller mer. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium före årsskiftet. Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska göras av en certifierad kylfirma.
 

Återkommande kontroll

Återkommande kontroll för läckage ska göras inom följande intervall:

  • Aggregat som innehåller mindre än 3 kg köldmedium behöver inte längre kontrolleras återkommande.
  • Aggregat som innehåller 3 kg eller mer ska kontrolleras minst var tolfte månad.
  • Aggregat som innehåller 30 kg eller mer ska kontrolleras minst var sjätte månad.
  • Aggregat som innehåller 300 kg eller mer ska kontrolleras minst var tredje månad.  

System för upptäckt av läckage ska installeras vid aggregat som innehåller mer än 300 kg köldmedium. Systemen ska kontrolleras minst var tolfte månad.
 

Informera miljö- och byggkontoret

Före nyinstallation av aggregat innehållande 10 kg köldmedium eller mer.
När ett aggregat har skrotats senast den 31 mars efterföljande år.
En årlig rapportmed resultatet av den återkommande läckagekontrollen ska skickas in senast den 31 mars om det finns 10 kg köldmedier eller mer vid anläggningen. I den mängden räknas de aggregat som omfattas av kravet på återkommande kontroll, de som innehåller 3 kg köldmedium eller mer.
 

Miljösanktionsavgift

Vissa överträdelser inom köldmediehanteringen är förlagda med miljösanktionsavgift enligt förordning om miljösanktionsavgifter.

Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser