Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Brandfarlig vara, Cisterner

Cisterner/Oljetankar


För att skydda mark och vatten från föroreningar finns krav på besiktning av cisterner. Besiktning ska utföras av cisterner för förvaring av diesel-, eldnings- eller spillolja i mark (volym större än 1m³) och ovan mark (volym större än 1m³ högst 10m³). Ytterligare krav gäller inom vattenskyddsområden. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan, se information om ackrediterade kontrollorgan på SWEDAC:s webbplats.
 

Besiktning återkommande


Besiktning av cisterner ska enligt bestämmelser ske återkommande med ett intervall på 3, 6 eller 12 år. Kraven på besiktning gäller även rörledningar till cisterner.

Anmälan/ansökan sker till miljö- och byggnämnden innan en cistern installeras samt när den tas ur bruk. Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan återfyllas.

Invallning


Miljö- och byggnämnden rekommenderar generellt att cisterner förses med ett sekundärt skydd, en invallning. Den ska rymma minst hälften av lagrad volym, dock minst den största behållarens volym samt vara hållbar, tät och utformad så att kontroll av cisternen är genomförbar. Vid förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde är det krav på invallning. Undantag från kravet på invallning finns för cistern i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som hålls under regelbunden uppsikt.

Miljösanktionsavgifter


Att inte anmäla installation av cistern samt utföra installationskontroll, revisionskontroll eller återkommandekontroll är förenat med miljösanktionsavgift enligt förordning om miljösanktionsavgifter.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara


För cisterner av en viss volym och innehåll krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Kontakta räddningstjänsten för mer information.
Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser