Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Nedgrävning av häst

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ned död häst. Kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer gäller dock fortfarande.

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, men hästar kan grävas ner på en annan plats om man följer kommunens anvisningar. Anmälan/information om nedgrävning av dött hästdjur ska lämnas till miljö- och byggnämnden i god tid innan planerad nedgrävning.

Använd blankett "Anmälan om nedgrävning av häst" som du hittar till höger under rubriken Dokument. För handläggning av ärendet tas en avgift ut.

Nedgrävningen ska ske snarast, men vid låga temperaturer kan fördröjd tid vara acceptabel under förutsättningar att inte vilda djur kan komma åt kroppen. I väntan på att kroppen ska grävas ned ska den förvaras på tätt underlag och med presenning över.

Det är du som ägare som har ansvar för att nedgrävningen utförs på rätt sätt så att det inte uppstår risk för människors hälsa eller miljö.

Att tänka på vid val av plats:

 • Ligger platsen på annans mark måste du få tillåtelse från markägaren innan nedgrävningen
 • Den ska vara avskild, på genomsläpplig mark (sand/grus) och bör inte vara i sluttning
 • Kroppen ska täckas med minst 1,5 m jord
 • Kontrollera att platsen inte ligger inom vattenskyddsområde (Vättern)
 • Uppfyller platsen olika skyddsavstånd:
  - minst 1 meter till grundvatten/berg
  - minst 100 meter till sjöar/vattenförande dike/vattendrag
  - minst 100 meter till vattentäkter och närmaste granne

Vid eventuell försäljning av fastigheten bör nya ägare informeras om nedgrävningsplatsen.

Register

Vid nedgrävning ska den som ansvarar för nedgrävningen enligt EU-lagstiftningen föra register över
a) mängd, kategorier och arter av animaliska biprodukter som grävts ned, samt
b) datum och plats för nedgrävningen

Uppgifterna i registret ska sparas i minst två år.


Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser