Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Livsmedel

Det du äter och dricker ska inte bara vara säkert, det ska vara vad det påstås vara också. Mindre fusk och mindre risk för hälsan, alltså. Därför kontrollerar miljökontoret att restauranger och andra livsmedelsföretag följer lagstiftningen.

Företagarens ansvar

Det är alltid livsmedelsföretagaren som har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras. Företagaren ska känna till de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten när det gäller livsmedelshantering, livsmedelshygien, lokalens utformning med mera.

Innan en verksamhet startar måste den registreras hos miljökontoret. Anmälan om registrering ska även göras vid ägarbyten. Verksamheten får starta två veckor efter att anmälan om registrering kommit in. I samband med att verksamheten startar, gör vi ett första besök. Då kontrollerar vi att lokalen uppfyller livsmedelslagens krav och att verksamheten har ett bra system för egenkontroll.

Om lokalen inte uppfyller lagstiftningens krav eller om egenkontrollen är bristfällig, måste dessa brister åtgärdas. I annat fall kan delar av verksamheten förbjudas eller hela verksamheten stängas till dess att åtgärder är vidtagna.

Kontrollmyndighetens ansvar

Att kontrollera att livsmedelsföretagare följer lagstiftningen och att livsmedelsföretagare som inte följer lagstiftningen korrigerar sig.

För mer information se länkar och dokument till höger eller kontakta miljökontoret.

Senaste publiceringsdatum: 2018-03-08
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser