Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Luftkvalité och luftföroreningar

Naturvårdsverket har tagit fram nationella mål för utomhusluft i Sverige. Målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Med luftföroreningar menas alla ämnen som ändrar luftens naturliga sammansättning och som kan påverka hälsa och miljö på ett negativt sätt.  Luften förorenas genom transporter, produktion av varor och energi, men även naturen själv bidrar genom bl.a. skogsbränder och vulkanutbrott.

Miljöenheten mäter luftföroreningarna på två mätplatser i Ödeshög. Mer information finns att läsa på Östergötlands Luftvårdsförbunds hemsida.
 

Uppsättning av luftmätutrustning
Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser