Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Fordonstvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö!

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana, samt kemikalier från bilvårdsprodukter. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller sjö.

Nya riktlinjer för fordonstvätt i Östergötlands län

I januari 2017 antog miljö- och byggnämnden i Ödeshögs kommun nya riktlinjer för fordonstvättar. Riktlinjerna är gemensamma för hela Östergötlands län och är en del i att uppnå de miljökvalitetsmål som är fastställda av Sveriges riksdag, framför allt målen Levande Sjöar och Vattendrag samt Giftfri Miljö. Genom länsgemensamma riktlinjer bedöms fordonstvättar likartat i alla länets kommuner. Riktlinjerna i sin helhet finner du i rutan till höger under dokument.

Följande ska inte godtas, vare sig för privatfordon eller för yrkesfordon:

  • Fordonstvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller dylikt, där avrinning kan ske orenat till dagvattenbrunn, dike eller dylikt.
  • Fordonstvätt i garage utan oljeavskiljare.

Följande kan man godta för privatfordon:

  • Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten och utan högtryck. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka undan utan att rinna till dagvattenbrunn., dike, vattendrag, eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillåtelse krävs. Kommunen bör inte upplåta mark för sådan fordonstvätt.

Inom vattenskyddsområde gäller strängare villkor.

Riktlinjerna för fordonstvätt är framtagna av Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) och är ett samarbete mellan länets tretton kommuner och Länsstyrelsen Östergötland.

Senaste publiceringsdatum: 2017-02-06
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser