Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Naturvård

Grundstenarna i naturvårdsarbetet är att bevara den biologiska mångfalden och skydda värdefulla naturmiljöer och kulturlandskap. Det är också viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling. Naturen finns alltid nära var man än är i Ödeshög.

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter. Men också om att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger. Att med miljöbalkens och plan- och bygglagens bestämmelser reservera mark och vatten för biologisk mångfald och friluftsliv är lika viktigt som att reservera mark för infrastruktur, bostäder och arbetsplatser.

Naturvårdsarbete på olika nivåer

Nationellt bedrivs arbetet av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, regionalt av länsstyrelsen och lokalt av Ödeshögs kommun. På lokal nivå gör också föreningar och ideella naturorganisationer en viktig insats för att uppmärksamma och värna värdefulla naturområden. Inom dessa organisationer finns ovärderlig kunskap och ett stort intresse för naturvårdsfrågor.

Naturvårdsprogram

För att bevara och utveckla de natur- och kulturmiljöer som finns måste ett aktivt naturvårdsarbete bedrivas. Ödeshögs kommuns naturvårdsprogram utgör basen för detta arbete.

Naturvårdsprogrammets övergripande mål är:

  • Öka förståelsen för naturvårdsfrågor
  • Redovisa kommunens värdefulla naturområden
  • Klargöra mål och ambitioner för det kommunala naturvårdsarbetet
  • Fungera som ett underlag i den fysiska planeringen
  • Vara ett underlag för bevarande och vård av värdefulla naturområden
  • Peka ut de insatser som behövs för att bevara och utveckla en rik och varierad natur

Naturvårdsprogrammet för Ödeshög togs fram 1997 och håller på att revideras och uppdateras. Arbetet beräknas vara klart under 2018 för att sedan antas i kommunfullmäktige.

Under länken kartor till höger finns kommunens naturvårdsplan.

Bilden är tagen vid Höje äng på Omberg

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-10
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser