Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Allemansrätten

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

Kort om Allemansrätten

På annans mark. Man får vistas var man vill utom på tomtmark. Respekten för ägarens hemfrid gör att vi inte heller lägger till vid privat brygga. Man får inte heller köra motorfordon på privat väg.

På åker och äng. Skada inte växande gröda genom att ta genvägar över besådda åkrar, vallar eller skogsplanteringar. Tanklöshet kan här orsaka stora ekonomiska skador.

Stäng grinden! När du passerar genom grindar - kom ihåg att stänga dem. Även om du inte kan upptäcka några tamdjur finns de i regel i närheten och kan komma till skada om de tar sig utanför inhägnaden. Av samma skäl får du inte skada stängsel som du behöver ta dig över.

Att göra upp eld är tillåtet om det inte utfärdats särskilt förbud mot eldning eller det finns risk för skogsbrand, t.ex. vid torka eller blåst. Kontrollera noga att det inte finns glöd kvar när du lämnar platsen.

Brutna kvistar ger fula sår och kan också orsaka allvarliga skador på skogen. Därför är det också förbjudet att bryta kvistar av träd och buskar på annans mark. Det gäller även björkriset!

Att ta fågelägg räknas som jakt, och jaga får man inte göra på annans mark. Det är över huvud taget förbjudet att skada fåglars bon, ägg eller ungar. Om du förstår att fåglar har bo i närheten av den plats där du finns, så gå därifrån. Det är alltid risk att oroade fåglar överger sina ägg och ungar.

Du får tälta en natt utan att fråga markägaren om lov. Vill du stanna längre skall du skaffa löfte.

Fiska på andras vatten får man aldrig göra utan tillstånd eller fiskekort. Inte ens med metspö!

Skräpa inte ner! En självklarhet kan det tyckas. Men ändå måste det sägas: lämna inget skräp kvar i naturen. Det behövs så lite skräp för att helt fördärva något vidunderligt skönt.

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-10
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser