Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Riksintressen i Ödeshög

Områden som är av nationell betydelse för vissa samhällsintressen kan klassas som riksintresse. Det innebär i sin tur att områdets värden är så stora att de ska ges företräde vid beslut som rör användning av mark och vatten i området.

Riksintressenas behandling regleras i 3-4 kap. i miljöbalken samt 4 kap. §1 i plan- och bygglagen och kan utses i såväl exploaterings- som bevarandesyfte. Det är de statliga verken i samråd med länsstyrelsen som lägger fram anspråk på vilka områden som ska klassas som riksintresse men även kommunen kan själv föreslå nya områden. Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inom varje naturgeografisk region valt ut de områden som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper. Att ett område klassats som riksintresse betyder att det väger tyngre än lokala allmänna intressen och att områdets värde och betydelse inte påtagligt får skadas.

Inom Ödeshögs kommun finns flera områden och anläggningar som är av sådan vikt att de klassats som riksintresse. Under länken Länsstyrelsen presenteras riksintressena i Ödeshögs kommun.

Under länken kartor till höger finns såväl kommunens naturvårdsprogram
som alla de skyddade områden som är avsatta som naturreservat eller Natura
2000-områden. 

Bilden är tagen vid Sättra ängar, ett av kommunens riksintressen.

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-10
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser