Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Vattenskyddsområde

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter och runt 250 000 personer i elva olika kommuner får sitt dricksvatten från Vättern. Dricksvattnet från Vättern håller en bra kvalitet och kräver inga större insatser för att bli drickbart. Länsstyrelsen Östergötland är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområde Vättern i Ödeshögs kommun.

Vattenskyddsområde

För att skydda dricksvattnet har länsstyrelserna runt Vättern beslutat om att inrätta ett vattenskyddsområde. Beslutet innehåller skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet och omfattar skyddszoner runt om Vättern och de vattendrag som rinner ut i sjön. Syftet är att säkerställa vattentillgång och råvattenkvalitet i ett långsiktigt perspektiv för dem som får sitt dricksvatten från Vättern idag och för dem som i framtiden kommer att utnyttja Vättern som vattentäkt.

Beslutet innebär bland annat att spridning och lagring av bekämpningsmedel och vissa typer av upplag behöver tillstånd. Föreskrifterna trädde ikraft den 1 mars 2014.

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats om hur arbetet med vattenskyddsområden bedrivs.

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-10
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser