Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Stadsplanering

Det är kommunerna som har ansvaret för den fysiska planeringen. Syftet med den fysiska planeringen är att skapa en god bebyggd miljö och bidra till en förnuftig användning av mark, vatten och andra resurser. Den fysiska planeringen är viktig för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.
 
Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Översiktsplanen är en plattform för diskussioner och en gemensam vision om hur kommunen kan utvecklas på längre sikt.
 
Tätorternas utveckling kräver noggrannare planering. För tätorterna görs det därför detaljplaner som reglerar markens användning och bebyggelsens utformning mer detaljerat än vad som är nödvändigt på landsbygden.

Senaste publiceringsdatum: 2018-02-16
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser