Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva kommunens mål och ambitioner för planeringen av bostäder samt vad kommunen avser att göra för att alla invånare ska ha tillgång till ett bra boende.

Ödeshögs kommun vill samverka med övriga kommuner i regionen för att skapa en gemensam bostadsmarknad, boendekvalitet och varierat utbud. En väl fungerande bostadsmarknad är viktig för kommunens utveckling och välfärd.

Kommunfullmäktige har i december 2015 antagit Ödeshögs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2015-2018. Hela programmet kan du läsa under dokument i rutan till höger.

Bostadspolitiska mål mandatperioden 2015-2018

 • Befolkningen ska växa
 • Att det byggs attraktiva boenden för olika behov i livet i och omkring befintlig bebyggelse. Kommunen vill även stimulera de som vill bo på landsbygden och i kyrkbyarna
 • Tillgänglighet för alla
 • Att ha en god mark- och planberedskap

Insatser och metoder för att nå målet

 1. Snabba beslutsvägar med tydliga och effektiva processer
 2. Aktiv marknadsföring av kommunen som boendeort
 3. Aktiv marknadsföring av området runt Östgötaporten och företagsparken vid E4:an för snabbare etableringar
 4. Verka för att få till stånd mer byggnation i Hästholmen, Sväm och Trehörna
 5. Aktivt delta i planerna om lägenheter i Hästholmens hamn (silon)
 6. Ge ägardirektiv till Ödeshögsbostäder AB att bygga nya hyreslägenheter som motsvarar efterfrågan
 7. Vid renovering av befintligt bostadsbestånd i tätorten Ödeshög undersöka möjligheten att tillskapa ytterligare lägenheter
 8. Undersöka möjligheten att omvandla lokaler inom tätorten Ödeshög till små lägenheter
 9. Verka för att förbättra kommunikationerna till och från Linköping, Jönköping och Tranås
 10. Föra aktiv dialog med byggherrar utifrån lokala förutsättningar
 11. Ta fram nya detaljplaner efter behov
Senaste publiceringsdatum: 2017-03-09
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser