Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Detaljplaner

Det pågår ständigt arbete med olika detaljplaner i kommunen.
 
En detaljplan är juridiskt bindande. Det som senare ska göras i ett planlagt område måste stämma överens med detaljplanen. Därför ställs det stora krav på processen när en ny detaljplan görs. Proceduren är ganska omfattande och är noggrant reglerad i plan- och bygglagen. Kraven på insyn och demokratiskt inflytande är stora. Planprocessens tre skeden är:

Samråd

Under samrådsskedet är kommunen skyldig att samråda med länsstyrelsen, lantmäteriet och de kommuner som berörs. Ett samrådsförslag måste vara noggrant utrett men samtidigt inte allt för fastlåst. Under samrådet kommer det ofta fram många goda idéer som kan leda till justeringar av planförslaget. 

Granskning

När justeringarna är gjorda sker en granskning av planförslaget. Efter granskningen kan endast små ändringar av förslaget accepteras. Alla som är berörda ska få information om granskningen.

Antagande

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om att anta detaljplaner som är av större samhällsintresse. Miljö- byggnämnden har delegation på antagande av detaljplaner av mindre intresse för allmänheten. En detaljplan är en omfattande utredning som får konsekvenser för lång tid framöver. Den har genomgått en bred demokratisk process och är juridiskt bindande. Det är därför naturligt att det är kommunens högsta beslutande instans som fattar beslutet.

Senaste publiceringsdatum: 2018-02-14
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser