Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Pågående detaljplaner

Här kan du se handlingar för pågående detaljplaner:

Ödeshögs 19:2 m.fl - stationsområdet Ödeshög

Ett förslag till detaljplan har arbetats fram med syfte att ge planområdet de planmässiga förutsättningarna för att det ska kunna användas för befintliga och nya verksamheter som inte är störande för sin omgivning.

Samråd om planförslaget genomfördes under tiden 17 juli - 4 september 2017. Ett samrådsmöte hölls den 21 augusti 2017.

I samband med detaljplanearbetet görs också en översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning av marken i området.

När alla handlingar är klara kommer detaljplaneförslaget att ställas ut för granskning.

 

Ödeshögs-Äng 2:1 m.fl

Ett förslag till detaljplan för  Ödeshögs-Äng 2:1 m.fl har upprättats och finns utställt för granskning under tiden 16 februari - 9 mars 2018.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för uppförande av bostadsbebyggelse för permanent boende i ett attraktivt och naturskönt läge nära Vättern. Förslaget möjliggör uppförande av ca 25 st nya bostadshus.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligt senast den 9 mars 2018 till: Ödeshögs kommun, Miljö- och byggnämnden, 599 80 Ödeshög, eller via e-post: kommun@odeshog.se

Upplysningar lämnas av plan- och byggchef Rebecka Bäck, telefon 0144-351 11

Senaste publiceringsdatum: 2018-02-16
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser