Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Pågående detaljplaner

Här kan du se handlingar för pågående detaljplaner:

Ödeshögs 19:2 m.fl - stationsområdet Ödeshög

Ett förslag till detaljplan för del av Ödeshög 19:2 m.fl har upprättats och finns utställt för granskning under tiden 28 maj - 25 juni 2018.

Syftet med detaljplanen är att ge planområdet de planmässiga förutsättningarna för att kunna användas för befintliga och nya verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Markanvändningen ändras från järnvägsändamål till verksamheter. Samtidigt planläggs Verkstadsgatan i sitt verkliga läge och en ny gata föreslås mellan Verkstadsgatan och Kungsvägen. Den tidigare banvallen föreslås kunna användas för i första hand gång- och cykeltrafik. En återvinningsstation ska också kunna rymmas inom planområdet.

Ett syfte är samtidigt att i rimlig utsträckning rätta till olägenheter i befintlig planutformning. Fastigheten Ödeshög 1:42 (biografhuset) kompletteras med använding för butik, kontor och bostäder.

Läs planförslaget här nedan.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligt senast den 25 juni 2018 till: Ödeshögs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 599 80 Ödeshög, eller via e-post: kommun@odeshog.se

Upplysningar lämnas av plan- och byggchef Rebecka Bäck, telefon 0144-351 11

 

Ödeshögs-Äng 2:1 m.fl

Ett förslag till detaljplan för  Ödeshögs-Äng 2:1 m.fl har arbetats fram med syfte att skapa möjlighet för uppförande av bostadsbebyggelse för permanent boende i ett attraktivt och naturskönt läge nära Vättern. Förslaget möjliggör uppförande av ca 25 st nya bostadshus.

Läs granskningshandlingarna här nedan.

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-24
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser