Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Pågående detaljplaner

Här kan du se handlingar för pågående detaljplaner:

Ödeshög 5:14, del av

SAMRÅD pågår under tiden 9 juli - 27 augusti 2018

Ett förslag till detaljplan för del av Ödeshög 5:14 har arbetats fram med syfte att möjliggöra en nybyggnad av förskola om ca 320 kvm för ca 40 barn.

Fastigheten ligger inom Ödeshögs tätort med gräns mot Norra vägen i norr, Ödeshög 5:13 i väster, begravningsplats i söder och jordbruksmark/reservmark för begravningsändamål i öster.

 

Ödeshögs 19:2 m.fl - stationsområdet Ödeshög

Ett förslag till detaljplan för del av Ödeshög 19:2 m.fl har arbetats fram med syfte att ge planområdet de planmässiga förutsättningarna för att kunna användas för befintliga och nya verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Markanvändningen ändras från järnvägsändamål till verksamheter. Samtidigt planläggs Verkstadsgatan i sitt verkliga läge och en ny gata föreslås mellan Verkstadsgatan och Kungsvägen. Den tidigare banvallen föreslås kunna användas för i första hand gång- och cykeltrafik. En återvinningsstation ska också kunna rymmas inom planområdet.

Läs granskningshandlingarna här nedan

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-24
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser