Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Markanvisningar

Här finns information för dig som exploatör och som är intresserad av att bygga i Ödeshög. Vid exploatering ska antingen ett markanvisningsavtal eller ett exploateringsavtal upprättas, beroende på vem som är markägare.

Markanvisningsavtal

Markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

Ett markanvisningsavtal kan anses som en option till ett framtida markförvärv eller markupplåtelse. Avtalet reglerar exempelvis projektets innehåll, storlek, användning och allmänna anläggningar. I avtalet kan även förutsättningar för genomförandet anges samt vad det slutgiltiga marköverlåtelse- eller markupplåtelseavtalet ska reglera.

Pågående markanvisningar

  • Sväm – ett unikt bostadsområde vid Vättern

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-19
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser