Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Markanvisning Sväm

Område Sväm - Ett unikt bostadsområde vid Vättern

18 juni - 16 september

Markområde som anvisas

Det aktuella området är vackert beläget utmed Vätterns kant och ligger cirka 2 km sydväst om Ödeshögs tätort. I tätorten finns tillgång till bussförbindelser, skolor, butiker, restauranger m.m. Området kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt fiber. Mellan området och in till Ödeshög planeras även en gång- och cykelväg.

Vision för exploatering

Att skapa en plats och naturanpassad bebyggelse som samspelar med omgivningen och dess topografiska förutsättningar.

Att lämna in till markanvisningen

De områden som är aktuella för markanvisning är uppdelade utifrån kvartersmarken i detaljplanen. Intressenter kan lämna önskemål om ett, flera eller alla områden. En helhetsbedömning kommer att göras av inlämnade idéhandlingar.

Kompletta förutsättningar för markanvisningen hittar du i ”Inbjudan till markanvisning för området Sväm”.PDF

Inlämning av idéhandlingar

Inlämning sker digitalt, gärna i PDF-format. Idéhandlingarna skickas in via e-post till kommun@odeshog.se senast den 16 september. Märk e-posten med ”Markanvisning Sväm”.

Underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilder
Kartdata
Plankarta och handlingar
Visningsdagen 31 maj
Övrigt

Frågor och svar

Här kommer eventuella frågor angående markanvisningen att besvaras.

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-19
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser