Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Räddning och säkerhet

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället - allt från stora bränder till fallolyckor bland äldre. I lagen om skydd mot olyckor ligger tyngdpunkten på just detta: vikten av att ha ett väl fungerande olycks- och skadeförbyggande arbete.

Lagen förtydligar det ansvar som alla - företag, verksamheter, organisationer och enskilda invånare - har, och alltid har haft, för sin egen säkerhet. Vi har alla det yttersta ansvaret för att skydda oss från olyckor.

Men vi är inte ensamma. När den egna kapaciteten inte längre räcker till och olyckan trots allt är framme är räddningstjänsten och kommunen alltid redo att agera.

Räddningstjänsten finns även till hands för att hjälpa medborgarna att själva förebygga olyckor. Genom utbildnings- och informationsinsatser ges allmänheten kunskap om hur man ingriper på rätt sätt om olyckan trots allt är framme.

"Flammy" är ett varumärke som ägs av Brandskyddsföreningen.
I och med att vi har klargjort vem som äger varumärket "Flammy" så är det fritt fram att ta del av filmen Flammys Brandskola.

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-27
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser