Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Eldning utomhus

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjudet inom tätbebyggt område med detaljplan. Eldning utanför tätbebyggt område får ske under dygnets ljusa timmar utan anmälan, under förutsättning att:
  • det inte är eldningsförbud
  • åtgärder för att förhindra brandspridning är gjorda
  • väderleken är lämplig (vindstilla eller mycket svag vind)
  • elden inte blir en sanitär olägenhet (rök- och askspridning)

Det går oftast fortare att köra trädgårdsavfallet till återvinningsstationen än att elda det.

Eldning i större omfattning (halm, hyggen) ska alltid anmälas till kommunens räddningstjänst. För valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av miljö- och byggnämnden.

Grillning, användning av spritkök eller motsvarande är tillåtet på säker plats under förutsättning att största försiktighet iakttas och tillgång till lämplig släckutrustning finns.

Var försiktig med askhantering. Aska bör förvaras i plåtkärl med lock i fem dygn innan du tömmer ut den.

Senaste publiceringsdatum: 2010-06-05
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser