Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Krishanteringssystem

Varje kommun i Sverige måste enligt lag arbeta med krisberedskap. Den är till för att snabbt, effektivt och konkret kunna hantera olika typer av extraordinära händelser och större olyckor.

Regeringen ansvarar för den nationella nivån. Region Östergötland och länsstyrelsen ansvarar för den regionala nivån medan kommunen har ansvaret på den lokala nivån.

Estoniaförlisningen, Tsunamikatastrofen och stormen Gudrun är exempel på nationella kriser. En regional kris är något som berör vårt eget län. Med lokala kriser och olyckor menar man att enbart vår kommun berörs. Det skulle exempelvis kunna vara en trafikolycka med farligt gods, en stor brand eller kraftig oväder - storm eller snöoväder.

Kommunens Krishanteringssystem omfattar bland annat planer för hur kommunen ska agera vid en extraordinär händelse och hur informationen ska nå ut till medborgarna.

Sammanfattning:
Kommunen har ett Krishanteringssystem för att förebygga och hantera olika typer av större olyckor och kriser på den lokala nivån.

Senaste publiceringsdatum: 2015-01-16
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser