Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningsverksamheten består av sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Sotning handlar om att ta bort sotavlagringar i eldstaden eller skorstenen och brandskyddskontrollen att kontrollera så att anläggningen är brandsäker.

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.
Kommunen beslutar vilken taxa som ska gälla för rengöring och brandskyddskontroll samt hur ofta rengöring ska ske. Vi har även upphandlat utförare för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i kommunen.

Sotningen i Ödeshögs kommun sköts av Rovent AB i Motala från och med 1 juli 2017.

Här krävs sotning och brandskyddskontroll

I anläggningar där man eldar till exempel värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor krävs sotning och brandskyddskontroll. Även braskaminer och kakelugnar måste sotas och kontrolleras med jämna mellanrum.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.


Sotare
Senaste publiceringsdatum: 2017-09-05
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser