Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Regler vid slamtömning

Arbetsmiljöverket har skärpt kraven på arbetsmiljön vid slamtömning av slamavskiljare, septitankar, reningsverk med mera. Slambilschaufförernas arbetsmiljö är dålig och ska nu förbättras.

Följ "Råd och regler för enklare slamtömning"PDF när du utformar slamtömningen för din avloppsanläggning. Då klarar du de nya, skärpta arbetsmiljökraven för slambilschaufförerna.

Men glöm inte att söka avloppstillstånd hos miljökontoret vid större ändring av din avloppsanläggning.

Slamtömning av avloppsanläggningar är ett tungt jobb, mycket tyngre än de arbetsmiljöregler som finns för manuellt arbete tillåter. Därför ska tillgängligheten säkerställas genom att alla tunga slangdragningar upphör och tunga brunnslock byts ut. Allt för att skydda dem som arbetar med slamtömning från att drabbas av arbetsskador till följd av sitt tunga arbete.

Denna information skickas ut till samtliga hushåll i Ödeshögs kommun som har enskilt avlopp. Det finns många fastighetsägare som inte lever upp till Arbetsmiljöverkets regelverk. Nedan har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna kring Arbetsmiljöverkets regler. 

Vanliga frågor om Arbetsmiljöverkets regler vid slamtömning


Vilka roller har Arbetsmiljöverket, kommunen, Ödeshögsbostäder AB och GDL Transport AB?
Arbetsmiljöverket är den myndighet som tar fram regler gällande arbetsmiljö och som utför tillsynen.
GDL Transport AB utför slamtömning på uppdrag av Ödeshögs kommun. Ödeshögsbostäder AB har personalen som tidigare arbetat på tekniska enheten i Ödeshögs kommun. Vi har ett delat ansvar att genom löpande dialog och möten arbeta med förbättring, både inom arbetsmiljö- och miljöarbete.


Vad gäller enligt Arbetsmiljöverket?

  • Att dra slamsugningsslang medför mycket hög belastning för chauffören redan vid några få meter. Tömningsplatsen ska därför vara så nära farbar väg som möjligt. Arbetsmiljöverket har en nollvison - slambilschauffören ska inte behöva dra slangen alls. Problem med detta kan du oftast lösa med alternativ placering av avloppet eller egen sugslang från din slambrunn eller dylikt fram till slambilens uppställningsplats.

  • Slangdragning i lutande terräng medför extra tung belastning, så slandragning i lutande terräng ska undvikas.

  • Arbetsmiljöverkets undersökningar visar att brunnslocken till slamavskiljare med mera ofta är mycket tyngre än vad bestämmelserna tillåter. Inga lock får väga mer än 15 kilo.  Alla tyngre brunnslock behöver därför bytas ut.

  • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och tåla tung trafik (26 ton) samt att det är fritt uppåt 4,5 meter.

Om jag inte blivit kontaktad betyder det att jag inte behöver göra några åtgärder?
Nej, eftersom Arbetsmiljöverket gör löpande kontoroller under 2014 och 2015 kan även du behöva göra åtgärder framöver. Kartläggningen av svåra hämtställen fortsätter och det är fastighetsägaren som har ansvaret att dessa regler följs.


Om jag inte blir kontaktad och vet att jag har brister, vad gör jag då?
Du är välkommen att mejla dina frågor till odeshogsbostader@odeshog.se där du beskriver ditt ärende, så återkommer vi till dig.


Gäller detta bara för Ödeshög?
Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller i hela Sverige och i samtliga kommuner.


Varför kommer de här arbetsmiljökraven för slamtömning av enskilt avlopp nu, kan inte slambilschaufförerna fortsätta som de alltid gjort?
Arbetsmiljöverket har skärpt sin tillsyn av slamtömning eftersom det är ett tungt jobb, mycket tyngre än vad arbetsmiljöreglerna för manuellt arbete tillåter.  Allt för att skydda dem som arbetar med slamtömning från att drabbas av arbetsskador till följd av sitt tunga arbete.

Senaste publiceringsdatum: 2017-12-11
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser