Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Detta ingår i VA-avgiften

I avgiften ingår inte enbart leverans av vatten till din kran. Övriga kringkostnader belastar också VA-kollektivet.

Kvalitetssäkrat drickvatten leverert hem till din kran

  • Drift, övervakning och underhåll av vattenverk
  • Kvalitetskontroll av vattnet (både före och efter behandling i vattenverk)
  • Underhåll av vattenledningsnätet

Avledning och rening av avloppsvatten

  • Underhåll av avloppsledningsnätet
  • Drift, övervaknng och underhåll av avloppsverk
  • Kontroll av att vattnet som släpps ut från avloppsverken håller godkända värden

Bortforsling och omhändertagande av dagvatten från gator och andra hårdgjorda ytor

 

Alltid personal i beredskap för att hantera problem med VA-försörjningen under helger och kvällar

 

Administration och kundtjänst

  • Fakturering, ekonomi, planering, rapportering till kontrollmyndigheter, kundtjänst, informationsmaterial, hemsida med mera

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-09
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser