Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Kommunen satsar - Budget 2018

Budgeten för 2018 innehåller bland annat satsningar på marknadsföring, bostadsbyggande och infrastruktur.

En av de viktigaste frågorna för Ödeshögs kommun är tillväxt. Kommunfullmäktige har tagit en vision om att vi ska bli 5.500 invånare 2021.

Detta är ett långsiktigt arbete och vi vill därför fortsätta arbetet med att utveckla en livskraftig kommun så att fler flyttar in och att de som bor här trivs och vill bo kvar. Skatteintäkter, statsbidrag och taxeintäkter är våra största intäkter som ska bekosta utbildning, omsorg, räddningstjänst, bibliotek, underhåll av gator och VA-ledningar och mycket annat som kommunen enligt lag ska ansvara för.

Satsningar 2018

  • Marknadsföring och information – varumärket Ödeshögs kommun ska stärkas för att få fler – både företag och personer – att upptäcka vår fantastiska kommun
  • Ökad inflyttning och byggnation av nya bostäder – exploatering av tomterna i Sväm med utsikt över Vättern
  • Välutbyggd infrastruktur såsom fortsatt utbyggnad av bredband och fortsatt arbete för att förbättra kommunikationer. Här ingår även satsningar på gator och vägar samt utbyggnad av VA-nätet i kommunen
  • Centrera all äldreomsorg till Solgården – ett äldrecenter skapas på Solgården som vänder sig till alla äldre i kommunen
  • Arbeta fram en ny översiktsplan - en långsiktig plan av hur hela kommunens yta ska användas så att det blir så bra som möjligt för alla. Planen blir vägledande för planeringen av utvecklingen av kommunen
  • Föreningsbidrag och stöd till allmänkultur - för att kunna stötta våra föreningar ytterligare stärker vi upp budgeten för föreningsbidrag

Den totala budgetomslutningen uppgår till 288,8 Mkr.

Senaste publiceringsdatum: 2017-10-24
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser