Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Månadstömning av sopor blir kvar som alternativ enligt nya avfallsföreskrifter

Sophämtning var fjärde vecka kommer att finnas kvar 

Sophämtning var fjärde vecka kommer att finnas kvar för
de med 90- eller 130-liters sopkärl

I Corren i lördags (11/3) skrevs det att sophämtning var fjärde vecka kommer att tas bort i Ödeshögs kommun. Det stämmer inte. I de nya lokala avfallsföreskrifterna som antogs av kommunfullmäktige den 6 mars så finns det fortfarande möjlighet att ha sophämtning var fjärde vecka för de med de två minsta kärlstorlekarna (90- och 130-liter). Tidigare har det även varit möjligt att ha ett 200-liters sopkärl och hämtning var fjärde vecka, den
möjligheten har tagits bort i de nya föreskrifterna.

Vem kan ha sophämtning var fjärde vecka enligt de nya
avfallsföreskrifterna?

Villahushåll som komposterar allt matavfall i en hemkompost och sorterar övrigt avfall enligt bestämmelserna i föreskrifterna kan, om de inte har behov av sophämtning var 14:e dag, ansöka om att få sophämtning var fjärde vecka. En hemkompost där matavfall komposteras ska anmälas till miljö- och byggnämnden. De här bestämmelserna är samma som i tidigare avfallsföreskrifter.

Skillnaden mellan de gamla och nya föreskrifterna är att det enligt de nya föreskrifterna endast är de med sopkärlstorlek 90- eller 130-liter som kan ha sophämtning var fjärde vecka.

Du som redan har ett 90- eller 130-liters kärl och sophämtning var fjärde vecka behöver inte göra en ny ansökan, ditt sopkärl kommer fortsätta att tömmas var fjärde vecka.

Vad händer för de som har ett 200-liters kärl och sophämtning var fjärde vecka?

Om du har ett 200-liters kärl och hämtning var fjärde vecka kommer ditt sopkärl än så länge att tömmas som vanligt och du kommer fortfarande att betala samma avgift som tidigare. Just nu håller avfallstaxan på att göras om. När den nya avfallstaxan är färdig och antagen politiskt kommer du att få information om att ditt abonnemang kommer att tas bort. Du
kommer att erbjudas att byta till ett mindre sopkärl med hämtning var 14:e dag eller fortsätta ha hämtning var fjärde vecka men med ett mindre sopkärl. Bytet till ett mindre sopkärl kommer inte att kosta någonting.

 

Har du andra frågor om sophämtningen eller avfall?

Kontakta Clara Ericson, driftansvarig VA/renhållning,
telefon 070-200 85 50 eller e-post clara.ericson@odeshog.se

 

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-15
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser