Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Sväm – ett unikt bostadsprojekt vid Vättern i Ödeshögs kommun

47 tomter blir det i det nya området i Sväm. Östgötahus Entreprenad AB och Derome Hus AB har fått markanvisning i området.

Det blir Östgötahus Entreprenad AB och Derome Hus AB som kommer att få markanvisning på området Sväm. Beslutet togs på kommunstyrelsens möte onsdagen den 21 november. Marknadsanvisningsavtalen innebär att bolagen, fram till 2019-08-31 får ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av tilldelade områden.

Det aktuella området är vackert beläget utmed Vätterns kant och ligger cirka 2 km sydväst om Ödeshögs tätort. Området kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt fiber. Mellan området och in till Ödeshög planeras även en gång- och cykelväg.


Ödeshög ligger bra till precis vid E4:an mittemellan två större städer. Via motorvägen når man antingen Linköping i norr eller Jönköping i söder på ca 45 minuter.


Sväm – upp till 47 naturnära tomter utmed Vätterns kant

Fastigheten Sväm 1:8 innefattas av en detaljplan som möjliggör 47 stycken tomter. I juni i år valde Ödeshögs kommun att genomföra en markanvisning av flera områden inom fastigheten Sväm 1:8. Kommunen tog fram ett program som beskrev förutsättningarna och kriterier för bedömning. Programmet och information om markanvisningar har annonserats på kommunens webbplats. Kommunen bjöd in intressenter till en visningsdag i maj. Exploatörer som varit intresserade av att få markanvisning har fått lämna in förslag på hur områdena kan bebyggas. Sista datum för inlämning var 16 september.

Två exploatörer har undertecknat avtalen

Efter en utvärdering av de inlämnade förslagen har kommunen valt att gå vidare med två exploatörer, Östgötahus Entreprenad AB och Derome Hus AB. Markanvisningsavtalen mellan kommunen och exploatörerna är nu undertecknade och godkända av kommunstyrelsen.

- Vi är mycket glada över att vi nu tar första steget för att få till stånd husbyggnation på området i Sväm. Det finns få tomter med ett så unikt läge vid Vättern, säger Annicki Oscarsson (KD) kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög.

Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef har arbetat med markanvisningen. Hon tycker att responsen från exploatörerna har varit mycket positiv och ser fram emot fortsatt samarbete. - Vi kommer nu att arbeta vidare med projektering och utbyggnad av infrastrukturen i området. Om ungefär ett och ett halvt år hoppas vi att de första bostäderna har börjat byggas, säger Rebecka.


Läs mer här och se bilder på området

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-26
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser