Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Allmäna regler för vistelse i Hästholmens hamn

Hamnområdet utgörs av hela hamnen med badplats, grönytor, parkerings- och båtplatser.

 • Besökande vistas i ”Hamnområdet” helt på eget ansvar och risk. Vi ansvarar således inte, i någon form, för ev. uppkomna skador på personer, fordon, båt eller utrustning.
 • Besökande som utnyttjar campingområdet och gästbåthamnen utan att ha betalat avgift, riskerar polisanmälan för olaga intrång.
 • Besökande som inte följer gällande regler och inte rättar sig efter givna direktiv för normalt umgänge inom ”Hamnområdet” eller på annat sätt uppträder olämpligt, kommer att avvisas.
 • Respektera varandra och tänk på att tystnad ska förekomma vid sen timme.
 • Parkering är förbjuden på Hamngatan (skyltad som huvudled) längs med badplatsen och campingområdet. Båtvagnar eller annan utrustning får inte uppställas inom hamnområdet
 • Allt avfall skall lämnas vid ”Miljöstationen”. Husvagns- och husbilstoalett samt båttoalett skall tömmas på anvisad plats. Tömningsutrustning finns.
 • Det är inte tillåtet och inte heller lämpligt att bada i hamnbassängerna bland båtarna.
 • Det är inte tillåtet att fiska kräftor i hamnbassängerna eller, utan tillstånd, gå ombord på främmandebåtar.
 • Det ankommer på den besökande att orientera sig om var det finns brandutrustning och att ta del av den säkerhetsplan som finns anslagen vid Hamnkontoret. Återsamlingsplats vid ev. brand är vid den 3-kantiga informationstavlan vid campingen.
 • För brandsäkerhetens skull är det inte tillåtet:
  - att använda grill på träbryggor eller båtdäck/pulpit
  - att använda grill i campingstugorna eller på stugverandan.
 • Grillning ska ske på särskilda anordnade grillplatser i området eller stenpiren
Senaste publiceringsdatum: 2018-09-05
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser