Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Vår fysiska anslagstavla finns i i foajén till biblioteket/kommunkontoret i centrumhuset, Stora Torget 2. Det finns möjlighet att överklaga beslut i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Tillkännagivanden

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Handlingar finns tillgängliga på sidan om möten, handlingar och protokoll där du kan ladda ner och läsa dem.

Anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser‌

Anslag/bevis:

Överförmyndarnämnden

2018-01-15


Sammanträdesdatum 2018-01-15

Paragrafer § 1-1

Datum då anslaget sätts upp:

2018-01-17

Datum då anslaget tas ned:

2018-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Motala

Anslag/bevis: 
Kultur- och fritidsnämnden
2017-12-06


Sammanträdesdatum 2017-12-06
Paragrafer § 88-105
Datum då anslaget sätts upp:
2018-01-11
Datum då anslaget tas ned:
2018-02-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Stora Torget 3

Anslag/bevis: 
Barn- och utbildningsnämnden 
2017-12-11


Sammanträdesdatum 2017-12-11
Paragrafer § 78-95
Datum då anslaget sätts upp:
2017-12-28
Datum då anslaget tas ned:
2018-01-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Stora Torget 3

Anslag/bevis:

Miljö- och byggnämnden
2017-12-14


Sammanträdesdatum 2017-12-14

Paragrafer § 120-137

Datum då anslaget sätts upp:

2017-12-21

Datum då anslaget tas ned:

2018-01-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Stora Torget 3

 

 

Anslag/bevis:
Socialnämnden
2018-01-16


 


Sammanträdesdatum 2018-01-16
Paragrafer § 1-11
Datum då anslaget sätts upp:
2018-01-22
Datum då anslaget tas ned:
2018-02-13
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Stora Torget 3


 

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-23
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser