Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Vår fysiska anslagstavla finns i i foajén till biblioteket/kommunkontoret i centrumhuset, Stora Torget 2. Det finns möjlighet att överklaga beslut i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Tillkännagivanden

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Handlingar finns tillgängliga på sidan om möten, handlingar och protokoll där du kan ladda ner och läsa dem.

Protokollen förvaras på kommunkontoret, Stora Torget 3 om inget annat anges.

Anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser‌

Anslag/bevis

Revisionen

2018-10-11


Datum då anslaget sätts upp:

2018-10-15

Datum då anslaget tas ner:

2018-11-07

Anslag/bevis
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-10


Paragrafer § 42-47
Datum då anslaget sätts upp:
2018-10-11
Datum då anslaget tas ned:
2018-11-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Stora Torget 3

Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

2018-09-26


Paragrafer §§ 96-109

Datum då amslaget sätts upp:

2018-10-08

Datum då anslaget tas ner:

2018-10-31

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder

2018-10-15

Riddarsalen, Stora Torget 3

kl 19:00


Ärendelista:

1. Val av kommunfullmäktiges presidium

2. Representanter i valberedningen

3. Riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning

4. Taxa för kommunal parkeringsövervakning

5. Årsredovisnng för Änkefru Gustafva Chalotta Behms stiftelse

Anslag/bevis

Samordningsförbundet

Västra Östergötland

2018-09-28


Datum då anslaget sätts upp:

2018-10-05

Datum då anslaget tas ner:

2018-10-29

Anslag/bevis

Miljö- och byggnämnden

2018-09-24


Paragrafer § 69-74

Datum då anslaget sätts upp:

2018-09-28

Datum då anslaget tas ner:

2018-10-21

Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

2018-09-17


Paragrafer §§ 48-53

Datum då anslaget sätts upp:

2018-09-24

Datum dåanslaget tas ner:

2018-10-17

Anslag/bevis

Socialnämnden

2018-08-28

 

 

 


Paragrafer § 58-62
Datum då anslaget sätts upp:
2018-09-03
Datum då anslaget tas ned:
2018-09-24
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Stora Torget 3

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-10-15
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser