Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Vår fysiska anslagstavla finns i i foajén till biblioteket/kommunkontoret i centrumhuset, Stora Torget 2. Det finns möjlighet att överklaga beslut i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Tillkännagivanden

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Handlingar finns tillgängliga på sidan om möten, handlingar och protokoll där du kan ladda ner och läsa dem.

Protokollen förvaras på kommunkontoret, Stora Torget 3 om inget annat anges.

Anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser‌

Anslag/bevis

Kommunstyrelsen

2018-11-21


Paragrafer § 123-137

Datum då anslaget sätts upp:

2018-12-07

Datum då anslaget tas ner:

2019-01-02 

Anslag/bevis
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-05


Paragrafer § 48-56
Datum då anslaget sätts upp:
2018-12-06
Datum då anslaget tas ned:
2019-01-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Stora Torget 3

Kallelse/underrättelse

Kommunfullmäktige sammanträder

2018-12-10


Ärendelista:

1. Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 - Ödeshögs kommun

2. Låneram 2019

3. Regler och anslagsbindningsnivåer med mera för budget 2019

4. Partistöd i Ödeshögs kommun 2019

5. Revidering av ekonomiska förmåner (arvoden mm.) för förtroendevalda 2019

6. Delgivning - Delårsredovisning med tillhörande revisionshandlingar

7. Inkomna motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag

8. Entlediganden och val

Anslag/bevis

Samordningsförbundet Västra Östergötland

2018-11-02


Datum då anslaget sätts upp:

2018-11-23
Datum då anslaget tas ner:

2018-12-17

Anslag/bevis

Miljö- och byggnämnden

2018-11-19


Paragrafer § 80-91

Datum då anslaget sätts upp:

2018-11-23

Datum då anslaget tas ner:

2018-12-16

Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

2018-11-12


Paragrafer §§ 60-80

Datum då anslaget sätts upp:

2018-11-20

Datum då anslaget tas ner:

2018-12-13

Anslag/bevis

Överförmyndarnämnd

2018-11-13


Paragrafer §§119-131

Datum då anslaget sätts upp:

2018-11-19

Datum då anslaget5 tas ner:

2018-12-11

Anslag/besvis

Socialnämnden

2018-11-20


Pargrafer §§ 79-87

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-30

Datum då anslaget tas ner

2018-12-27

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-07
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser