Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Vår fysiska anslagstavla finns i i foajén till biblioteket/kommunkontoret i centrumhuset, Stora Torget 2. Det finns möjlighet att överklaga beslut i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Tillkännagivanden

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Handlingar finns tillgängliga på sidan om möten, handlingar och protokoll där du kan ladda ner och läsa dem.

Protokollen förvaras på kommunkontoret, Stora Torget 3 om inget annat anges.

Anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser‌

Anslag/bevis:

Överförmyndarnämnden

2018-04-17


Paragrafer § 30-51

Datum då anslaget sätts upp:

2018-04-20

Datum då anslaget tas ner:

2018-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Motala

Anslag/bevis:

Miljö- och byggnämnden

2018-04-16


Paragrafer § 25-34

Datum då anslaget sätts upp:

2018-04-20

Datum då anslaget tas ned:

2018-05-13

Anslag/bevis

Kommunfullmäktige

2018-04-09


Paragrafer § 24-31

Datum då anslaget sätts upp:

2018-04-16

Datum då anslaget tas ner:

2018-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Stora Torget 3

Anslag/bevis

Samordningsförbundet

Västra Östergötland


Paragraf § 1-12

Datum då anslaget sätts upp:

2018-04-16

Datum då anslaget tas ner:

2018-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kansli, Motala

Anslag/bevis

Valnämnden

2018-03-22


Paragrafer § 1-7

Datum då anslaget sätts upp:

2018-04-12

Datum då anslaget tas ner:

2018-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Stora Torget 3


Anslag/bevis

Socialnämnden

2018-04-10

 


Paragrafer § 28-34
Datum då anslaget sätts upp:
2018-04-10
Datum då anslaget tas ned:
2018-05-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Stora Torget 3

Anslag/bevis:

Kommunstyrelsen

2018-03-14


Paragrafer § 32-47

Datum då anslaget sätts upp:

2018-03-29

Datum då anslaget tas ner:

2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Stora Torget

Anslag/bevis: 
Barn- och utbildningsnämnden
2018-02-26


Sammanträdesdatum 2018-02-26
Paragrafer § 16
Datum då anslaget sätts upp:
2018-03-26
Datum då anslaget tas ned:
2018-04-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Stora Torget 3


 

Anslag/bevis

Socialnämnden

2018-03-13

 

 

 


Paragrafer § 20-27
Datum då anslaget sätts upp:
2018-03-16
Datum då anslaget tas ned:
2018-04-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Stora Torget 3

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-04-20
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser