Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Arvoden och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser

Bestämmelser om förtroendevaldas arvoden hittar du i dokumentet "Allmänna bestämmelser om ekonomiska förmånder till förtroendevalda". Det är varje förtroendevalds ansvar att hålla sig informerad om dessa bestämmelser och att lämna de underlag och uppgifter som krävs för att bestämmelserna skall kunna tillämpas på ett korrekt sätt. Den förtroendevalde ska genom sin namnteckning vidimera sina yrkanden och bekräfta att lämnade uppgifter är riktiga. I "Beloppsbilaga" kan du se aktuella belopp.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Om du avser att begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska din arbetsgivare fylla blanketten "Ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med förtroendeuppdrag". Den finns i högerspalten som en ifyllningsbar pdf-fil. Är du egenföretagare eller fri yrkesutövare som saknar arbetsgivare använder du samma blankett.

Ersättning för nämndsammanträden och andra förrättningar

Vid sammanträden med kommunstyrelsen, övriga nämnder, nämndutskott och kommunfullmäktige ansvarar sekreteraren för inrapportering av arvoden mm. För att få ersättning för andra förättningar krävs att du själv lämnar in blanketten "Ersättning för andra förrättningar än nämndssammanträde" tillsammans med aktuellt underlag, t ex kursinbjudan, parkeringskvitton. Blanketten ska vara undertecknad.


Senaste publiceringsdatum: 2017-04-19
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser