Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Nämnderna

Nämnderna ansvarar för de verksamheter som kommunen ansvarar för enligt lag. Exempel på dessa lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken.

De frivilliga verksamheter som Ödeshögs kommun tagit på sig att sköta ligger också på nämnderna, till exempel kultur- och fritidsverksamhet.

Följande nämnder finns inom Ödeshögs kommuns verksamhet:

  • Socialnämnd
  • Krisledningsnämnd
  • Kultur- och fritidsnämnd
  • Miljö- och byggnämnd
  • Barn- och utbildningsnämnd
  • Valnämnd
  • Överförmyndarnämnd - gemensam med Motala, Vadstena och Mjölby kommuner

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Fullmäktige ger också mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Det är sedan nämnderna som ansvarar för att respektive verksamhet sköts på det sätt som fullmäktige har beslutat om.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. 

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-04
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser