Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden består av fem ledamöter och lika många ersättare.

Kultur- och fritidsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom följande områden:

1. Ansvara för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen.

2. Ansvara för kulturskolans verksamhet.

3. Ansvara för allmän- och mångkulturell verksamhet för såväl vuxna som barn och ungdom.

4. Ansvara för kommunens kontakter med föreningar och organisationer inom kultur-, sport- och fritidsområdet.

5. Inom ramen för av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler svara för bidragsgivningen till

a. organisationer och föreningar som bedriver kulturinriktad verksamhet.

b. föreningar och organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet samt övrig bidragsgivning till föreningar som har anknytning till nämndens verksamhetsområde.

c. studieförbunden.

6. Besluta om samt utdela kommunens kulturstipendium respektive ledarstipendium.

7. Ansvara för kommunens nationaldagsfirande

8. Svara för kommunens inköp av konst, samt avge yttrande över och lämna förslag till konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader.(Byggnader och platser som avses är bebyggelse inomhus eller utomhus dit allmänheten har enkelt tillträde.)

9. Ansvara och ajourhålla förteckning över av kommunen ägd konst.

10. Avge yttrande till bygg- och miljönämnden i gatunamnfrågor, samt i samråd med bygg- och miljönämnden bevaka kulturminnesvården inom kommunen.

11. Ansvara för kommunens ANDT-samordning (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak)

12. Samordningsansvar för kommunens KomBrå-verksamhet

13. Ansvara för kommunens fritidsgårdsverksamhet.

14. Ansvara för rast- och caféverksamhet på Lysingsskolan

15. Ansvara för kommunens simskola.

16. Ansvara för kommunens allmänna badplatser

17. Ansvara för kommunens åtagande vad gäller Östgötaleden

18. Ansvara för kommunens åligganden enligt lotterilagen.

19. Ansvara för kommunens konsumentrådgivning.

20. Ansvara för uthyrning av idrottslokaler under ej skoltid

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-04
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser