Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden ansvarar för  kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden handhar också

  • Uppgifter som enligt lag ska fullgöras gällande prövning och tillsyn inom livsmedels- och djurskyddsområdet
  • Myndighetsutövning som avser tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillsyn enligt lagen om brandfarlig vara
  • Prövning av frågor om hushållsavfall med mera
  • Handläggning av bostadsanpassningsbidrag
  • Prövning och tillsyn enligt miljöbalken gällande vissa naturvårdfrågor
  • Uppgifter som avses i lag om nämnder för vissa trafikfrågor
  • Brandtillsynen vid kommunens byggnader och anläggningar
  • Kvarters- och gatunamn
Senaste publiceringsdatum: 2018-05-04
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser