Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Socialnämnden

Socialnämnden har att svara för människor i behov av vård och omsorg, såsom vård och omsorg i ordinärt boende, vård och omsorg i särskilda boendeformer. Nämndens ansvar inbegriper även hälso- och sjukvård. Dessutom har socialnämnden ansvar för personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade samt att svara för kommunens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår bl a stöd och bistånd till enskilda och familjer, ungdomsvård, missbruksvård, tillämpning av LVU och LVM m m.

Nämnden ansvarar för kommunens familjerådgivning, samt bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.

Nämnden har ansvaret för kommunens flyktingverksamhet samt för sysselsättningsåtgärder inom nämndens ansvarsområde.

Inom socialnämndens ansvarsområde ligger tillståndsgivning och tillsynsansvar enligt alkohollagen samt tillsynsansvaret enligt tobakslagen, lotteriinspektionens varuspel och läkemedelsförordningen..

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-04
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser